Bài 1. Tạo gmail để tạo tài khoản Blogger05:38

  • 192 views
Published on 25/05/2016

Để thiết kế blog bằng blogspot ta cần tạo gmail. Hôm nay tôi xin hướng dẫn các bạn tạo gmail để có thể tạo tài khoản blogger phục vụ cho việc tạo một blog nhé.

Để tạo gmail ta làm như sau:

Bước 1: Truy cập địa chỉ: gmail.com

Tạo gmail 01

Bước 2: Bấm vào tạo tài khoản. Giao diện như sau và điền thông tin theo yêu cầu.

Tạo Gmail 02

Tạo gmail bước 2

Bước 3:  Bấm vào bước tiếp theo, tới đây ta đã tạo được một gmail và tiếp theo ta bấm vào tiếp tục đến gmail

Tạo Gmail 04

Bước 4:  Bấm tiếp tục đến đến Gmail và sau khi vào gmail bạn hãy hoàn thành các công việc yêu cầu bằng cách chỉ click  và tắt nhé. Các công việc gồm:  chọn chủ đề, tìm hiểu cách sử dụng gmail, nhập danh sách liên hệ và thư, tải gmail cho thiết bị di động, thay đổi hình ảnh hồ sơ.

Tạo Gmail 05

Trên đây là quy trình tạo gmail, các bạn thực hiện theo hướng dẫn sẽ tự mình có thể tạo được một gmail phục vụ cho việc làm blog sau này nhé. Nếu các bạn có câu hỏi gì xin hãy comment bên dưới nhé hoặc có thể gửi thư về địa chỉ email: [email protected]

Hãy xem lại bài viết nhé, vì bài viết sẽ được thường xuyên sửa đổi và cập nhật mới nhé.